{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Passoti 義大利手工精品傘

以其創造力和一貫的意大利材料搜尋而脫穎而出:

琺瑯黃銅手柄、Swarovski® 水晶、珍貴的絲綢面料和精美的裝飾品